Çağrı Merkezi +90 352 442 16 40

FİRMA PROFİLİ

KALİTE POLİTİKASI

KALİTE POLİTİKASI


HASÇELİK ve HALAT A.Ş. yöneticileri ve çalışanları Kaliteyi her şeyde önceliklendirme ilkesini benimsemek ve kalite yönetim sistemi, yasalar ve mevzuatın gerekliliklerini takip etmek. Bu amaçla kalite sistemi oluşturulmuş ve tüm çalışanların katılımı amaçlanmıştır.

Kaliteden ödün vermeden müşterilerimizin beklenti ve beklentilerini standartlar ve şartlar doğrultusunda karşılamak, yurt içi ve yurt dışı rekabet ortamında kaliteli üretimi artırarak tüm çalışanlarımızla sürekli iyileştirmeyi sağlamak ve mevcut müşterilere yeni müşteriler katmak ilkemizdir.

Uygunsuzlukların temel nedenlerini aramak, çözüm bulmak ve tekrar etmelerini önlemek tüm çalışanların görevidir.

Hammadde ve diğer ara girdilerle Kalite-Üretim-Rekabet koşulları altında üretim yöntemleri geliştirerek ürün kalitesini arttırmak hedeflerimiz arasındadır.


QUALITY POLICY


Managers and employees of HASÇELİK ve HALAT A.Ş. adopt the principle of prioritizing the quality in everything, and following the requirements of quality management system, laws and legislation. The quality system was constituted for this purpose and participation of all employees was aimed.

It is our principle to meet the needs and expectations of our customers in line with standards and specifications without making concessions from quality, ensure continuous improvement with all our employees by increasing quality production in domestic and foreign competitive environment, and add new customers to already existing ones.

It is the duty of all employees to seek the basic reasons of nonconformities, find solutions and prevent them from repeating.

It is among our objectives to increase product quality by developing production methods under Quality-Production-Competition conditions with raw material and other intermediate inputs.